SP Khóa học thiết kế đồ họa – Học viên Quang Tú

Ý kiến HV sau khóa học thiết kế đồ họa:

Chất lượng đào tạo thì không còn gì để nói rồi. Em chỉ cám ơn A. Phong đã ráp cho em cái máy quá rẻ. Giờ em render chạy phà phà không còn sợ . . . .cháy card nữa….

quang tu

Comments

comments

Comments