SP khóa học thiết kế đồ họa – HV Nhan Nguyen

Ý kiến HV sau khóa học thiết kế đồ họa:

Những ngày học ở Trung tâm là khoảng thời gian gắn bó với các Giảng viên. Sự tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và quan trọng nhất là các anh đã định hướng cho tương lai nghề nghiệp của em rất vững chắc.

Điều yêu quý nhất với các Giảng Viên là các anh không chỉ dạy nghề mà còn dạy về cả Nghiệp.

Giờ đây em đã định hướng được con đường đi và phát triển như thế nào. Rất tự hào là học viên của Trung tâm ArcLine và xin cảm ơn các anh.

NHAN NGUYEN