Một trong những yếu tố không thể thiếu khi làm nên thành công cho bất kỳ doanh nghiệp nào, đó chính là Logo. Tuy nhiên, để sáng tạo và thiết kế ra một Logo chuyên nghiệp thực không phải chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi designer phải có sự sáng tạo, có tầm nhìn và sự hiểu biết đối với doanh nghiệp và thương hiệu cần tạo dựng. Và đặc biệt, không thể thiếu được chính là khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế logo. Đọc thêm