Khóa học Thiết kế Nội Thất – Sinh Lão Bệnh Tử Trong Thiết kế Cầu Thang là Khoa Học hay Mê Tín?

Trích đoạn Buổi Học Đồ án Thiết Kế cuối khóa + Phong Thủy trong Nhà Ở
– GVHD: Ths. Kts. Nguyễn Ngô Thanh Phong

Trung tâm ArcLine Education
Đào tạo Họa viên Kiến trúc, Chuyên viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất.

♦️♦️ Trung tâm ArcLine Education
Đào tạo Họa viên Kiến trúc, Chuyên viên Thiết Kế Nội Ngoại Thất.
Thông tin chi tiết:
✔️Lớp học thiết kế nội thất ngắn hạn: http://bit.ly/39dwj6F
✔️Lớp học thiết kế nội thất chuyên sâu: http://bit.ly/2PBXL4v
✔️Lớp Autocad Triển khai kỹ thuật: http://bit.ly/2TXqV4g
✔️Lớp Sketchup Dựng hình Nhà phố/Biệt thự: http://bit.ly/2vaXX5m
✔️Lớp 3D Max + Vray + PS: http://bit.ly/2HKmCmu

Những vấn đề thường Phạm và nên Tránh trong Thiết kế Mặt Bằng Phong Thủy Nhà Ở

Giải thích về “Khí” – Nguyên tắc cơ bản nhất trong Phong Thủy

Trường hợp bị “Lộ Táo” trong Thiết kế Bếp ở Căn Hộ Chung Cư và cách xử lý