Hình ảnh buổi tham quan công trình thực tế tại Trung tâm ArcLine

THAM QUAN CONG TRINH - HOC VIEN ARCLINE 2THAM QUAN CONG TRINH - HOC VIEN ARCLINE 2THAM QUAN CONG TRINH - HOC VIEN ARCLINE 2THAM QUAN CONG TRINH - HOC VIEN ARCLINE 2

Xem Thêm  Phỏng Vấn Giám Đốc Trung tâm ArcLine - Ths Kts Nguyễn Ngô Thanh Phong - Htv9 - Kỳ 28 "Nghề Của Bạn"