Hình ảnh buổi lễ Tốt nghiệp:

le tot nghiep

 

le tot nghiep

 

le tot nghiep

 

le tot nghiep

le tot nghiep

le tot nghiep

Xem Thêm  Corona – Vray Hợp nhất - "Bão số 5" đã đến với dân Render 3D Max