Hình ảnh buổi dã ngoại:

da ngoaida ngoaida ngoaida ngoaida ngoai

Xem Thêm  Tổ chức Học Viên Trung tâm ArcLine tham quan công trình T12.2019