Hình ảnh buổi giao lưu:

lien hoan

lien hoan

lien hoan

Xem Thêm  Thông báo về việc xử lý phòng chống/dịch bệnh Covid-19