Rate this post

Hình ảnh buổi Offline sau Tốt nghiệp:

lopc hoc khoa thang 09 2

lopc hoc khoa thang 09 2

 

lopc hoc khoa thang 09 2

lopc hoc khoa thang 09 2

 

lopc hoc khoa thang 09

 

 

Xem Thêm  Tập thể Trung tâm ArcLine tham quan Long Hải - Vũng tàu