Hình ảnh buổi Offline dã ngoại:

da ngoaida ngoai

da ngoai

thamquan-dangoai6

da ngoai

 

da ngoai

 

da ngoai

Xem Thêm  Buổi lễ Tốt nghiệp cuối khóa Kết thúc năm 2015