Bài vẽ tĩnh vật của Học viên Nam Trần

Bài vẽ đánh tĩnh vật & phông nền bằng chì đen trắng

tinh vat

 

Bài đánh quả Táo

 

tinh vat

 

Bài đánh ô gạch & khối thạch cao

 

tinh vat

 

Comments

comments

Comments