Bài vẽ đầu tượng thạch cao – HV Nam Thành

Bài vẽ của Học viên Nam Thành trong bài kiểm tra trong Khóa học:

ve dau tuong 5

 

ve dau tuong 6

Comments

comments

Comments