Bài học vẽ chân dung bằng chì – H.V Khoa Nam

Ảnh gốc vẽ chân dung bằng chì

ve chan dung

Bài vẽ của học viên

 

ve chan dung 2

 

Comments

comments

Comments