Hình ảnh lớp học

Lớp học khóa Đồ họa kiến trúc tháng 10/2015

Hình ảnh lớp học:

Đọc thêm

Lễ Tốt nghiệp khóa Tháng 09.2015

Hình ảnh buổi Offline sau Tốt nghiệp:

Đọc thêm

LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA THÁNG 08.2015

Lễ tốt nghiệp + trao bằng cho các học viên Tốt nghiệp khóa 3d Max tháng 08.2015 tại Trung tâm ArcLine. Chúc các bạn có được những thành quả như ý và trong công việc sau khóa học… Đọc thêm

Video hình ảnh lớp học tại Trung tâm Khóa Tháng 07/2015

Đọc thêm

Hình ảnh lớp học khóa tháng 07/2015

Hình ảnh khóa học:

Đọc thêm

Lễ Tốt nghiệp Khóa tháng 06/2016

Hình ảnh buổi lễ Tốt nghiệp:

Đọc thêm

Hình ảnh lớp vẽ Đầu tượng Thạch cao

Hình ảnh lớp học

Đọc thêm